Категорија: Проекти

НОВ АСФАЛТ НА УЛИЦАТА „ТИКВЕШКО ВОСТАНИЕ“

НОВ АСФАЛТ НА УЛИЦАТА „ТИКВЕШКО ВОСТАНИЕ“

  Општина Кавадарци финишираше со реализација на проектот за ревитализација на улицата „Тиквешко востание“ на потегот од првиот триаголник до плоштадот.

Ангажираната оператива денеска заврши со поставувањете на нова асфалтна подлога на делот кај градскиот плоштад.

Финансиската конструкција е обезбедена преку грант за успешност од Светска Банка. Во склоп на проектот се изврши проширување на улицата, поплочување на тротоарот од спојот со плоштадот кај општината до спојот со улицата „Миле В‘чков“, се поставиа нови рабници, како и кружен тек кај „првиот триаголник“.

 

СЕ ОБНОВУВА ФАСАДАТA НА СЕДМАТА ЗГРАДА ВО ЦЕНТАРОТ НА КАВАДАРЦИ

СЕ ОБНОВУВА ФАСАДАТA НА СЕДМАТА ЗГРАДА ВО ЦЕНТАРОТ НА КАВАДАРЦИ

Проектот за обновување на фасадите на зградите во централното градско подрачје продолжува со санирање на фасадата на зградата на улицата „Тиквешко востание“ спротив општината.

Ова е седмата зграда на која Општината преку оперативата на ангажираната фирма „Метал Апостолов“ врши фарбање на фасадата, обнова на сачокот и олуците.

Според проектот остануваат да се обноват фасадите на уште пет згради.

ОБЈЕКТОТ „ВИНСКА КУЌА“ СЕ РЕКОНСТРУИРА И АДАПТИРА ВО „ВИНСКИ МУЗЕЈ“

ОБЈЕКТОТ „ВИНСКА КУЌА“ СЕ РЕКОНСТРУИРА И АДАПТИРА ВО „ВИНСКИ МУЗЕЈ“

Општина Кавадарци преку Бирото за регионаленразвој, а во соработка со Центарот за развој на Вардарскиот плански регион започна со реализација на проектот за ,,Реконструкција и адаптација на објект Винска куќа-Кавадарци”.

Проектот опфаќа реконструкција на Винската куќа, со замена на покрив, поставување на нова армирано-бетонска плоча, нова челична конструкција, изолација на ѕидови, како и зајакнување на надворешните ѕидови, поставување на нова електрична инсталација и партнерно уредување,

Вкупната сума на проектот изнесува 8 925 826  денари, од кои 3 096 460 денари ќе се обезбедат од буџетот на општина Кавадарци за 2019 година, додека останатите 5 829 366 денари се учество на Бирото за регионален развој.

Намената на реновираниот и адаптиран објект ќе биде „Вински музеј“ од регионален карактер. Во него ќе бидат изложени музејски артефакти,посетителите ќе имаат можност да дегустираат вина и производи од грозје од производители од регионот, како и да се запознаат со тардицијата во производството на вино.

ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ НА  „ПАРКОТ НА РЕВОЛУЦИЈАТА“

ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ НА „ПАРКОТ НА РЕВОЛУЦИЈАТА“

Ангажираната оператива на фирмата „Пирамид билдинг“ од Скопје започна со реализација на проектот за партерно уредување на дел од „Паркот на револуцијата“.

Проектот во оваа фаза опфаќа санирање на пристапните скали од улицата „7 Септември“, како и поплочување на патеката од скалите до спојот со улицата „Борис Кидрич“.

Целокупната површина се уредува со бехатон коцки, за кои најпрвин се поставија рабници како и тампон.

Со овој проект општината ќе санира значен дел од пристапот и патеките до најниското плато на паркот, каде значаен број граќани минуваат дел од веремто во одмор и рекреација.

НОРВЕШКА СО ГРАНТ ЌЕ ПОМОГНЕ ВО ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ВО ШУМАРСКОТО УЧИЛИШТЕ

НОРВЕШКА СО ГРАНТ ЌЕ ПОМОГНЕ ВО ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ВО ШУМАРСКОТО УЧИЛИШТЕ

Градоначалникот на Кавадарци м-р Митко Јанчев денеска го потпиша договор за грант средства за проектот „Подобрување на инфраструктурата и енергетската ефикасност во СО ЗШУ „Ѓорче Петров”.

Парите се обезбедени од проектот „Норвешка поддршка за развој на Северна Македонија-ЦФП 03-2019“, преку Канцеларијата на Обедните нации во нашата земја. Вкупната вредност на Проектот е 4.950 000 денари (90.000 USD), каде преку ко-финансирање учеството на општината е во износ од 300.000 денари.

Проектот опфаќа подобрување на инфраструктурата и енергетската ефикасност во СО ЗШУ „Ѓорче Петров“ преку промена на кровната конструкција, поставување на енергетска термо фасада и други мерки за подобрување на енергетската ефикасност.

Општината грантот го обезбеди преку Секторот за Локален економски развој, кој изготви содржаен проект согласно високите критериуми по јавниот повик на канцеларијата на Oбединети Нации за проектни услуги (УНОПС)-проект: „Норвешка поддршка за развој на Северна Македонија-ЦФП 03-2019“.

Овој проект во многу ќе придонесе за подигање на стандардите на образование во регионалното училиште, како и за враќање на рејтингот за квалитетот на образованието, во привлекување на идните средношколци.