Категорија: Проекти

ПРОЕКТОТ ПАРК „СОЛУНСКА ГЛАВА“ ВО ЗАВРШНА ФАЗА

ПРОЕКТОТ ПАРК „СОЛУНСКА ГЛАВА“ ВО ЗАВРШНА ФАЗА

Општина Кавадарци со посредство на „Мој општинар“, а на барање на жителите, преку оперативата на ЈП „Комуналец“ го реализира проект за обновување на рекреативната зона на улицата „Солунска глава“.

Во текот на месец Октомври на површина од 3000м2 вработените од работната единица „паркови и зеленило“ секојдневно работеа на расчистување и уредување на просторот.

Согласно проектот теренот најпрвин се расчисти од отпад, шут и обрасната вегетација. Се замени старат и искршена фонтана со нова, се промени водоводната инсталација и се постави подземен систем со рапрскувачи за полевање.

Ќе следи хортикултурно уредување со трева и ниско стеблести растенија, а општината планира и репарирање на постојните реквизити од детскиот забавен парк.

Рекреативниот парк ќе добие и дополнително јавно осветлување.

По звршувањето на работите граѓаните од овој дел на градот ќе добијат обновена зона за одмор и рекреација. 

РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА САЛАТА „ПАРТИЗАН“  СЕ ОДВИВА НЕПРЕЧЕНО

РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА САЛАТА „ПАРТИЗАН“ СЕ ОДВИВА НЕПРЕЧЕНО

Проектот на општината за реконструкција на салата „Партизан“ е во тек. На увид во текот на градежните работи беше градоначалникот Митко Јанчев кој на самото мести имаше можност да види како се одвива реконструкцијата на најстарат спортска сала во Македонија.

Општина Кавадарци со овој проект ќе изврши внатрешна ревитализација на објектот со замена на таванот, на столаријата, на паркетот на теренот, а ќе се санира и фасадата.

На крајот ќе се интервенира и со хортикултурно уредување пред салата.

ИЗГРАДЕН ТРОТОАР НА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „БРАЌА ЏУНОВИ“

ИЗГРАДЕН ТРОТОАР НА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „БРАЌА ЏУНОВИ“

Оперативата на фирмата „АС машини“ го реализираше проектот за изградба на дел од тротоарот на улицата „Браќа Џунови“ на потегот од спојот со улицата „Киро Спанџов“ во правец на спојот со улицата „Слога“.

На овој дел се поставиа бехатон плочки на површина од 300м2, за што општината инвестира сума од 260.000 денари. Парите се обезбедени од буџетот, сметка за комунална изградба.

Реализацијата на проектот тротоар е на барање на жителите од овој дел на градот.

ВО ТЕК Е РЕКОНСТРУКЦИЈА НА САЛАТА „ПАРТИЗАН“

ВО ТЕК Е РЕКОНСТРУКЦИЈА НА САЛАТА „ПАРТИЗАН“

Општина Кавадарци преку ангажираната оператива на фирмата „Градба промет“ го реализира проектот за внатрешна реконструкција на спортската сала „Партизан“.

Во оваа фаза се реконструираат, таванот преку замена на трската со гипс-картон плочи, како и замена на дотраените дрвени прозорци. Со реконструкцијата е предвидено и обновување на паркетот на теренот, фасадата, како и партено уредување околу објектот.

Со оваа реконструкција општината го заштитува и му го продолжува животот на најстариот спортски објекти во Македонија.

Општина Кавадарци релизира реконструкција  на ДТВ „Партизан“ каква што не е извршена во последните 40 години.

ПОПЛОЧУВАЊЕ НА КРАК ОД УЛИЦАТА „БОРО ВАТАШКИ“

ПОПЛОЧУВАЊЕ НА КРАК ОД УЛИЦАТА „БОРО ВАТАШКИ“

Во Ваташа е во тек реализација на комунален проект за поплочување на крак од улицата „Боро Ваташки“. Оперативата на фирмата „АС машини“ ги изведува подготвителните земјени работи на теренот на просторот меѓу црквата и блиската зграда.

Се поставуваат и рабници со кои ќе се оформи површината на која ќе бидат поставени павер елементи.

Проектот е на барање на жителите од селото Ваташа кои гравитираат кон оваа улица.