Категорија: Проекти

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПАРКИНГ МЕСТА НА  УЛИЦАТА „ТИКВЕШКО ВОСТАНИЕ“

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПАРКИНГ МЕСТА НА УЛИЦАТА „ТИКВЕШКО ВОСТАНИЕ“

Општината го зголемува бројот на расположивите паркинг места во централното градско подрачје.

Ангажираната оператив завршува со реализација на проектот, поплочување на запуштен простор на улицата „Тиквешко востание“. Откако претходно беше отстранет шутот и земјата, местото се порамни, се поставија рабници и тампон, по што следеше редење на бехатон коцки.

Вкупната површеина изнесува 400 квадратни метри, каде ќе се обележат дваесеттина нови паркинг места.

ЗАПОЧНА АСФАЛТИРАЊЕТО НА ДЕЛНИЦА ОД БУЛЕВАРОТ „МОША ПИЈАДЕ“

ЗАПОЧНА АСФАЛТИРАЊЕТО НА ДЕЛНИЦА ОД БУЛЕВАРОТ „МОША ПИЈАДЕ“

Продолжува реализацијата на капиталниот проект на општината за реконструкција на главните сообраќајници во градот.

Ангажираната оператива на фирмата „Градба промет“ започна со засфалтирање на делница од булеварот „Моша Пијаде“. Според планот се асфалтира коловозната лента од стариот кружен тек кај автобуската станица во правец кон новиот кружен тек над училиштето „Гоце Делчев“.

Согласно динамиката на работа, втората коловозна лента од овој булевар ќе се асфалтира утре.

Заради изведување на работите на оваа улица владее времен режим на одвивање на сообраќајот.

Општината Апелира до возачите да се придржуваат на времените правила на сообраќај, во интерес на квалитено и навремено изведување на работите.

СЕ АСФАЛТИРА ПАРКИНГОТ  ПОД ХОТЕЛОТ „БАЛКАН“

СЕ АСФАЛТИРА ПАРКИНГОТ ПОД ХОТЕЛОТ „БАЛКАН“

Ангажираната фирма „Изолација“ започна со асфалтирање на реконструираниот и проширен паркингот на улицата „Благој Крстиќ“ под Хотел „Балкан“.

На овој простор со вкупна површина од 1850 м2 Општината изгради нов паркинг, кој денеска и утре ќе се асфалтира. Во склоп на овој проект се асфалтират и два крака од улицата „Тошо Велков-Пепето“, од кој оној во правецот на ул. „7-ми Септември“ ќе биде отворен за сообраќај во една насока од паркингот кон споменатата улица.

На оваа локација општината ќе ги обнови и пристапните скали помеѓу хотелот и дуќаните кои водат од плоштадот до паркингот.

Со реализацијата на овој проект Општината Кавадарци ќе урбанизира еден неправедно запуштен простор во најстрогиот центар на градот, а во многу ќе го подобри и зголеми капацитетот на јавниот паркинг простот.

 

НОВ АСФАЛТ НА УЛИЦАТА „ТИКВЕШКО ВОСТАНИЕ“

НОВ АСФАЛТ НА УЛИЦАТА „ТИКВЕШКО ВОСТАНИЕ“

  Општина Кавадарци финишираше со реализација на проектот за ревитализација на улицата „Тиквешко востание“ на потегот од првиот триаголник до плоштадот.

Ангажираната оператива денеска заврши со поставувањете на нова асфалтна подлога на делот кај градскиот плоштад.

Финансиската конструкција е обезбедена преку грант за успешност од Светска Банка. Во склоп на проектот се изврши проширување на улицата, поплочување на тротоарот од спојот со плоштадот кај општината до спојот со улицата „Миле В‘чков“, се поставиа нови рабници, како и кружен тек кај „првиот триаголник“.

 

СЕ ОБНОВУВА ФАСАДАТA НА СЕДМАТА ЗГРАДА ВО ЦЕНТАРОТ НА КАВАДАРЦИ

СЕ ОБНОВУВА ФАСАДАТA НА СЕДМАТА ЗГРАДА ВО ЦЕНТАРОТ НА КАВАДАРЦИ

Проектот за обновување на фасадите на зградите во централното градско подрачје продолжува со санирање на фасадата на зградата на улицата „Тиквешко востание“ спротив општината.

Ова е седмата зграда на која Општината преку оперативата на ангажираната фирма „Метал Апостолов“ врши фарбање на фасадата, обнова на сачокот и олуците.

Според проектот остануваат да се обноват фасадите на уште пет згради.