Категорија: Проекти

Изградба на пумпна станица за водоснабдување на селата Бојанчиште и Куманичево

Изградба на пумпна станица за водоснабдување на селата Бојанчиште и Куманичево

Новиот начин на водоснабдување на селата Бојанчиште и Куманичево се темели на водоснабдување по пат на пумпна станица. Со ваквиот начин на водоснабдување се отвора вентилот кој беше подзатворен и водата слободно протекува во цевководот кон градот. На овој начин во градот ќе се добијат дополнителни 10л/с. вода а на централите ќе се зголеми производството на електрична енергија. Оваа инвестиција е околу 20 000 евра и истите само од дополнително производство на електрична енергија би се вратиле за неполни 3 години.

НОВИ ФОНТАНИ НА ПЛОШТАДОТ

НОВИ ФОНТАНИ НА ПЛОШТАДОТ

Општината Кавадарци ги обновува фонтаните пред зградата на Локалната самоуправа.

Специјализираната фирма „Водена оаза“ од Скопје изврши целосна репарација на базените од постојните фонтаните. Во нив освен старите централни млазници, според проектот се поставуваат кружни фонтани со конструкција од инокс. Секоја конструкција има повеќе млазници.

Водата во фонтаните ќе ја придвижуваат вкупно шест пумпи, по три во секоја фонтани. Нивната сила од водата ќе создава најразлични форми.

Навечер фонтаните ќе бидат осветлени со подводни рефлектори водата поставени на кружните конструкции.

Општината со овој проект ќе му даде дополнителна вредност на реконструираниот градски полштад.

 

Започна реконструкцијата на „Северен булевар“ во Кавадарци

Започна реконструкцијата на „Северен булевар“ во Кавадарци

Општина Кавадарци започна со реализација на капитален проект за реконструкција на „Северен Булевар“. Оперативата на агажираната фирма изведувач работи на отстранување на стариот асфалт. Со ова практично стартуваше втората фаза од ревитализацијата на една од најзначајните сообраќајници, која има и функција на заобиколница.
Втората фаза предвидува реконструкција на вкупно 900 метри од улицата и тоа на потегот од спојот со булеварот „Никола Минчев“ до спојот со улицата „Шишка“ кај Општа болница Кавадарци.
Носител на договорната обврска е градежната фирма „Бетон“ од Скопје.
Финансиските средства се обезбедени преку Одлука за долгорочно домашно задолжување на Општина Кавадарци, преку потпишување на Договор за под-заем со Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени со Проектот за подобрување на општинските услуги финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка, а со цел финансирање на капитални инвестициони проекти, МСИП.

ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ НА НОВИТЕ ЖАРДИНЕРИ НА ПЛОШТАДОТ

ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ НА НОВИТЕ ЖАРДИНЕРИ НА ПЛОШТАДОТ

Привршува проектот за разубавување на градскиот плоштад. Ангажираната фирма деновиве работи на хортикултурното уредување на новоизградените зелени површини.

Во новите жардинери се засадени 12 дрва од видот „Јапонска цреша“, од кои 10 на локацијата каде се наоѓаше летната сцена, како и две садници во жардинерата покрај улицата „Благој Крстиќ“. Хортикултурното уредување опфаќа садење на украсни растенија, цвеќиња и сеење на трева.

Со овој зафат градскиот плоштас добива хуманизиран и хортикултурно уреден лик, како катче за одмор на граѓаните.

СТАРИТЕ КЛУПИ ОД ПЛОШТАДОТ И БИТ ЗОНАТА  НА НОВИ ЛОКАЦИИ НИЗ ГРАДОТ

СТАРИТЕ КЛУПИ ОД ПЛОШТАДОТ И БИТ ЗОНАТА НА НОВИ ЛОКАЦИИ НИЗ ГРАДОТ

Во склоп на програмата „За убаво Кавадарци“ Општината го реализира проектот за надополнување на зелените јавно прометни површини со урбана опрема.

Деновиве на улицата „Илинденска“ се поставија нови типизирани клупи за одмор со ист дизајн како оние на плоштадот. Но општината старите клупи кои беа во употреблива состојба ги обнови и тие ќе бидат распоредени на повеќе локации низ градот.

Вкупно се заменети 25 клупи кои по репарирањето ќе се постават на следните  јавно прометни површини чии локации се: Бул. „Моша Пијаде“, Згради „Лепотици“, зад катастарот, Бул. „Никола Минчев“ кај УЈП, Бул „Кочо Рацин“ под „Пикасо“, Себастијан детски парк,  мост кај ООУ „Пепето“, на локација кај стариот монопол, на паркче на ул „Витачево“ на ул. „Киро Крстев“ од мостот „Слога“ и во Градски парк.

Со овој проект општината ќе го подобри процентот на опфатеност со урбана опрема за одмор на граѓаните.