Категорија: Проекти

ДИСЛОКАЦИЈА НА ВЛЕЗОТ ВО ГРДАСКАТА  БИБЛИОТЕКА „ФЕТКИН“

ДИСЛОКАЦИЈА НА ВЛЕЗОТ ВО ГРДАСКАТА  БИБЛИОТЕКА „ФЕТКИН“

 

 

Општина Кавадарци започна со реализација на проектот за реконструкција и адаптација на влезот во градската библиотека „Феткин“.

Согласно проектот ќе се изврши дислокација на влезот со што постоечкиот од источната страна се затвара, а се отвара нов влез од северната страна. Тоа значи дека главниот влез во библиотеката и останатите институции во зградата ќе биде од поранешната „кино бавча“. Новата влезна врата е димензионирана да одговара на потребите на овој објект.

Паралелно со дислокацијата на главниот влез се врши замена и на старите прозорци кои гравитираат на скалишното јадро, каде се поставени нови ПВЦ прозорци со термапан стакло.

Со овој зафат за отстранување на пристапните скали, општината ќе обезбеди проширување на патеката низ „тунелчето“, а со тоа и до поголема фрекфенција, како и побезбеден влез во градскиот зелен пазар.

ПРОДОЛЖУВА ИЗГРАДБАТА НА „СКЕЈТ ПАРКОТ“ НА  СПОРТСКИОТ ЦАНТАР „ЈАСМИН“

ПРОДОЛЖУВА ИЗГРАДБАТА НА „СКЕЈТ ПАРКОТ“ НА СПОРТСКИОТ ЦАНТАР „ЈАСМИН“

Општината Кавадарци преку ангажираната оператива, продолжи со реализација на проектот за изградба на „Скејт парк“. На површина од  770  квадратни метри, досега се изгради бетонско плато со финална обработка до мазен сјај.

 Деновиве се постави металната заштитна ограда, а паралелно се работи и на поплочувањето на патеката околу него. Следно ќе биде поставена урбаната опрема, како и канделабрите со рефлектори, кои ќе овозможат користење на скејт паркот и во вечерните часови.

Најдоцна за две недели треба да започне и поставувањето на елементите и тоа: рампа (Bank Ramp), централен комбиниран елемент (Funbox + Grindbox 2/3 + rail 2/3), потоа Кутија за стругање (Grindbox 1), како и Кутија за стругање (Grindbox 2).

Од реквизитите кавадаречкиот скејт парк ќе има и Четвртина цевка (Quarter Pipe), како и Права шина профил (Straight rail profile).

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СОБЛЕКУВАЛНИТЕ  НА СРЦ „ЈАСМИН“

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СОБЛЕКУВАЛНИТЕ НА СРЦ „ЈАСМИН“

Општина Кавадарци преку ангажираната оператива, деновиве започна со реконструкција на објектот Соблекувална на фудбалскиот терен на СРЦ „Јасмин“.

Според проектот предвидена е реконструкција на внатрешноста на објектот за што општината ќе одвои 700.000 денари. Реконструкцијата ќе опфати замена на прозорците од западната страна, потоа на внатрешните врати, како и реконструкција на санитарниот јазол и просториите со тушеви за спортистите.

Овој е прв посериозен зафат на објектот кој беше изграден на почетокот од осумдесеттите години од минатиот век како соблекувална за потребите на неколку фудбалски екипи од градот кои се натпреваруваа во пониските лиги.

Минатата година со донација на Ротаракт клубот на млади ротаријанци од Кавадарци беше рекоснтруиран покривот како и прозорците.

Со неговата реконструкција општината дополнително ќе ги подобри инфраструктурните услови за спорт и рекреација на граѓаните.

Со грант од Кралството Норвешка СОЗШУ „Ѓорче Петров“ стана енергетски-ефикасно

Со грант од Кралството Норвешка СОЗШУ „Ѓорче Петров“ стана енергетски-ефикасно

Со извршените градежни работи на фасада и покривот значително се подобри енергетската ефикасност на учичиштето изградено во 1956 година, а 250 ученици добија подобри услови за настава.

На училишната зграда инсталирани се 1200 м2 термо-изолациона фасада и се изврши промена на 1500 м2 азбестен кров. Градежните работи се изведуваа во изминативе четири месеци.

 Денес училиштето го посетија амбасадорот Јерн Јелста и градоначалникот Митко Јанчев.

КАТАСТАР НА МРЕЖАТА ЗА ЈАВНО УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

КАТАСТАР НА МРЕЖАТА ЗА ЈАВНО УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

Општината Кавадарци во соработка со средното општинско училиште „Киро Спанџов-Брко“ започна со прибирање на податоци за креирање катастар на нисконапонската мрежа од јавното улично осветлување.

Во акцијата се вклучени стручните служби на општината заедно со наставниците и учениците од електро насоката во училиштето. Тие поделени во тимови во наредниот период поединечно ќе ги фотографираат и евидентираат на мапа бандерите, металните столбови, електричните водови и светлечките тела на целата улична мрежа. Прибраните материјали од терен ќе се внесат во единствената електронска база на податоци.

За реализација на овој значаен проект општината и училиштето потпишаа меморандум за соработка во кој се дефинирани целите, начинот и условите за спроведување на постапката.

Крајниот резултат ќе ја даде моментната состојба со мрежата на уличното осветлување. Ќе го прикаже расположивиот број на бандери, канделабри, водови и сијалични места. Општината ќе изврши нумерирање и означување со број на секоја бандера и столб, ќе ја знае должината на водовите каки и формата, јачината и типот на секоја светилка.

Во наредната фаза е предвидено и вградување на електронски мониторинг систем кој ќе ја следи работата и исправноста на  нисконапонската мрежа од јавното улично осветлување. Тоа ќе овозможи прецизно и навремено лоцирање на дефектите, како основа за нивно брзо и стручно отстранување.