Категорија: Проекти

УРБАНИЗИРАЊЕ НА ДЕЛНИЦА ОД „ЖЕЛКОВ ДОЛ“

УРБАНИЗИРАЊЕ НА ДЕЛНИЦА ОД „ЖЕЛКОВ ДОЛ“

Ангажираната фирма „Лабино трејд-Констракшн“ од Гостивар го реализираше комунално еколошкиот проект за формирање на пешачка патека на дел од поројницата „Желков дол“.

Согласно проектот се направи спојување на улиците  „Страшо Пинџур“ и „4 Мај“ врз коритото на поројницата. На овој дел се оформи пешачка патека со покривање и поставување на пешачка патека од бехатон коцки.

Освен комуналната, покривањето на оваа делница од „Желков дол“ има и еколошка функција, со што ќе се спречи фрлањето на отпад во коритото на долот.

Долж новоформираната пешачка патека општината ќе постави и 7 канделабри од јавното улично осветлување, за непречено движење на пешаците во ноќните часови, воедно ќе им овозможи на граѓаните значително скратување на патот, како и побезбедно движење помеѓу  улиците „4 Мај“ и „Страшо Пинџур“.

ЗАВРШНИ РАБОТИ ОД ПРОБИВАЊЕТО НА УЛИЦА „КУКУШКА“

ЗАВРШНИ РАБОТИ ОД ПРОБИВАЊЕТО НА УЛИЦА „КУКУШКА“

Општина Кавадарци привршува со реализација на проектот за пробивање на улицата „Кукушка“ и нејзино спојување со улицата „Мито Хаџивасилев-Јасмин“.

Со поставувањето на бехатон коцките се оформи проширена улица за дополнителни 20 сантиметри, а се отвори и нов пократок и директен сообраќаен пристап за жителите на оваа улица кон една од главните сообраќајници во градот.

Општината на оваа локација најпрвин спроведе рушење на стар куќа подложна на паѓање, како и отстранување и расчистување на просторот. Со тоа се отстрани сериозна опасност по пешаците и сообраќајот на улицата „Мито Хаџи Василев-Јасмин“ каде секојдневно има голема фрекфенција на возила и пешаци, особено на учениците од гимназијата „Добри Даскалов“.

Согласно проектото општината овде претходно изврши промена на подземната инфраструктура, а беше изграден и армирано-бетонски потпорен ѕид.

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА  УЛИЦАТА „СКОПСКА“

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА УЛИЦАТА „СКОПСКА“

 

Засилува комуналната изградба. Општината Кавадарци започна со реализацијата на проектот за реконструкција на улицата „Скопска“ во должина од 170 метри.

Според проектот треба да се изврши целосна реконструкција на подземната инфраструктура и на коловозната лента. Се започна со отстранување на гранитната коцка, по што Јавното комунално претпријатие ќе изврши реконструкција на старата и дотраена канализациона  и водоводна мрежа. Ќе бидат поставени нова водоводна линија, како и фекална и атмосферска канализација.

По извршената реконструкција на подземната инфраструктура ќе уследи асфалтирање на улицата.

ПОДГОТОВКИ ЗА ПОПЛОЧУВАЊЕ НА ПЕШАЧКАТА ПАТЕКА НА „ЖЕЛКОВ ДОЛ“

ПОДГОТОВКИ ЗА ПОПЛОЧУВАЊЕ НА ПЕШАЧКАТА ПАТЕКА НА „ЖЕЛКОВ ДОЛ“

 

Оперативата на ангажираната фирма „Лабино трејд-Констракшн“ од Гостивар ги изведува подготовките за поставување на бехатон коцки на пешачката патека на делница од „Желков дол“ помеѓу улиците „Страшо Пинџур“ и „4 Мај“.

Трасата е оформена, изградени се пристапните скали и рампата за лица со попреченост на спојот со улицата „Страшо Пинџур“, а поставена е и електричната инсталација за канделабрите од јавното улично осветлување.

Во наредниот период ќе се постават и бехатон коцките со што овој дел од поројницата „Желков дол“ ќе се урбанизира во пристапна патека која ќе овозможи побезбедна и побрза комуникација на граѓаните.

НОВА КАНАЛИЗАЦИОНА ЛИНИЈА НА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „8 СЕПТЕМВРИ“

НОВА КАНАЛИЗАЦИОНА ЛИНИЈА НА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „8 СЕПТЕМВРИ“

Општина Кавадарци е во фаза на реализација на уште еден инфраструктурен проект од комуналната изградба.  Оперативата на фирмата „Цвет компани“ од Скопје поставува канализациона линија на дел од улицата „8 Септември“.

Се работи за нова линија со паралелни цевководи за фекална   и атмосферска канализација. Новата линија се поставува на потегот од влезот во ВВ „Тиквеш“ до влезот во стопанскиот двор на „Градба промет“. Вкупната должина на оваа делнице е 200 метри.

Според проектот се поставуват пластични цевки со профил фи. 500 милиметри за фекалната и фи. 400 милиметри за атмосферската канализација.

На овој дел ќе се постави и нова водоводна линија. Оваа нова подземна инфраструктура ќе биде во функција на жителите од населбата  Урбан блок „Бел Камен“.