Категорија: Проекти

ПОТПОРЕН ЅИД НА УЛИЦАТА „ФЕВРУАРСКИ ПОХОД“

ПОТПОРЕН ЅИД НА УЛИЦАТА „ФЕВРУАРСКИ ПОХОД“

Оштината преку оперативата на ангажираната фирма „Мулти градба“ од Кавадарци реализираше уште еден комунален проект.

На улицата „Февруарски поход“ е изграден потпорен ѕид од бетонски цигли ао намена за стабилизација на земјиштето и проширување на јавно прометната површина од учицата и просторот над ѕидот за влез во куќите.

Проектот се рализира на барање на граѓаните, а со неговата реализација општината реши уште еден проблем кој се провлекува низа години.

НОВИОТ ЗЕЛЕН ПАЗАР СЕ ОПРЕМУВА СО ТЕЗГИ

НОВИОТ ЗЕЛЕН ПАЗАР СЕ ОПРЕМУВА СО ТЕЗГИ

Општина кавадарци преку ЈП „Комуналец“ продолжува со реализација на проектот за изградба на нов зелен пазар на просторот кај „Судската палата“ во новиот центар.

Екипа на ЈП „Комуналец“ ги постави првите 20 тезги со што започна опремувањето на пазарот. Според проектот во оваа фаза е предвидено да се постават 40 тезги за излагање и продажба на намирници.

Во првата фаза овој нов зелен пазар ќе служи како алтернатива, во периодот кога општината ќе започне да го реновина постојниот зелен пазар во центарот на градот.

ПРОДОЛЖИ ИЗГРАДБАТА НА КРУЖНИОТ ТЕК КАЈ ВИНАРСКАТА ВИЗБА „ТИКВЕШ“

ПРОДОЛЖИ ИЗГРАДБАТА НА КРУЖНИОТ ТЕК КАЈ ВИНАРСКАТА ВИЗБА „ТИКВЕШ“

Ангажираната фирма „Градба промет“ продолжи со градежните работи за изградба на сообраќајно- комуналниот проект кружен тек кај ВВ „Тиквеш“.

Во оваа фаза се изведува проширување на коловозните ленти, вадење на стариот асвалт, како и тампонирање. Со овој зафат се оформува изгледот на новиот „турбо“ кружен тек на раскрсницата на улиците „Западен булевар“ со ул. 8 „Септември“.

Овој сообраќаен објект зафаќа површина од 3000м2, а согласно стандардите е со комплетна сообраќајна и комунална инфраструктура на јавно улично осветлување и хорти културно уредување.

Овде се гради современо сообраќајно решение со кружен тек за експресно одвивање на сообраќајот по регионалната улица „Западен Булевар“.

Општината Кавадарци инвестира 17,5 милиони денари, пари од буџетот за комунална изградба.

Општината апелира до сите учесници во сообраќајот за време на изградбата на кружниот тек да се придржуваат кон времениот режим на сообраќај, и во целост да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи.

 

НОВА ФАСАДА НА ЗГРАДАТА ПОЗНАТА КАКО „ЈУГОПЛАСТИКА“

НОВА ФАСАДА НА ЗГРАДАТА ПОЗНАТА КАКО „ЈУГОПЛАСТИКА“

Општина Кавадарци продолжува со реализација на проектот за санирање на фасадите на колективните станбени згради во централното градско подрачје, кои се утврдени како објекти од значење за Кавадарци.

Деновиве привршува ревитализацијата на зградата позната како „Југопластика“. Ова е четвртата од вкупно 13 згради на кои ќе се врши интервенција за санирање на сачокот, замена на олуците, како и крпење и фарбање на фасадите.

Акцијата започна со зафат на дел од зградата на Домот на културата „Иван Мазов-Климе”. Потоа се работеше на зградите бр.51, и бр.53, на ул.„7-ми Септември“.

Во наредниот период ќе се продолжи со градежни работи на зградата бр.32 (стара Автобуска) на ул.„Илинденска“.

За оваа намена општината ќе инвестира 5.361.793 денари, а парите се обезбедени од буџетото на опшштината. Изведувач на работите е кавадаречката фирма „Метал Апостолов“.

НОВИ ПАРИНГ МЕСТА ПОКРАЈ ПАРКОТ „ПОЛАНА“

НОВИ ПАРИНГ МЕСТА ПОКРАЈ ПАРКОТ „ПОЛАНА“

Нов комунално сообраќаен проект реализира општината Кавадарци на локацијата Парк „Полана“.

Според проектот овде се прави простор за паркирање на лесни возила на улиците: „11-ти Октомври“, „Лазо Мицев“ и „Партизанска“. Новиот паркинг простор ќе биде на ниво на улиците, а возилата ќе се паркираат косо.

Со овој зафат општината ќе реши еден горлив проблем кој беше тесно сообраќајно „грло“ во најстариот центар на градот кај Марковата кула.

Со реализација на проектот повеќе нема да има непрописно паркирани возила кои создаваат проблеми во нормалното одвивање на сообраќајот, посебно во пазарните денови среда, петок и недела.

Општината со овој проект ќе заокружи уште еден комунален зафат, во кој покрај новиот простор за паркирање, минатата година се реновираа тротоарите на наведените улици со павер елементи, а беа поставени метални пречки за спречување на паркрање на тротоарите.

Во овој дел на градот општината ќе создаде услови за правилно паркирање и непречено движење на пешаците и возилата.