Категорија: Проекти

ЗАПОЧНА ОБНОВАТА НА ГРАДСКИОТ ПАРК

ЗАПОЧНА ОБНОВАТА НА ГРАДСКИОТ ПАРК

Општина Кавадарци денеска започна со реализација на проектот за реконструкција на Градскиот парк „Љупчо Шкартов“. Во наредните 3 месеци ангажираната оператива на „Градба промет“ и на ЈП „Комуналец“ ќе работат на обнова на фауната на паркот и изградба ба нови содржини.

Реконструкцијата на градскиот парк опфаќа отстранување на старите и оштетени дрва, како и сечење на диво изникнатите растенија. Ќе се изврши обнова на тревната површина на околу 5.000 метри квадратни. На нивно место ќе бидат засадени околу 1.200 нови садници на 40 видови дрва и грмушки.

Исто така со реконструкцијата ќе се постави систем за наводнување, како и дополнително јавно улично осветлување. Планирана е изградба на два видиковци, две нови патеки, како и други содржини.

Инвеститор на оваа прва голема обнова на паркот во последните 40 години е Општина Кавадарци.

ОБНОВА НА ФАСАДИТЕ НА ПЕТ ЗГРАДИ НА ГЛАВНИТЕ УЛИЦИ

ОБНОВА НА ФАСАДИТЕ НА ПЕТ ЗГРАДИ НА ГЛАВНИТЕ УЛИЦИ

Општината Кавадарци продолжува со реализација на успешниот проект за обнова на фасадите на зградите во строгиот цеднтар на градот.

Од вчера градежната оператива на фирмата „Метал Апостолов“ започна со обновување на фасадата на зградата после „старата автобуска“ на улицата „Илинденска“. Ова е првата од вкупно петте згради на кои ќе се изврши фарбање и обновување на сачокот и олуците. Четири згради се на „Илинденска“ а една зграда е на улицата „Цано Поп-Ристов“ на северниот влез од Градскиот зелен пазар.

За оваа намена општината од буџетот одвои нашто над четири милиони денари.

Да потсетиме дека во првата фаз општината обнови фасади на тринаесет колективни станбени објекти, лоцирани покрај централните градски улици.

 

СЕ ГРАДИ НОВ ПАРКИНГ ВО „АНОТ“

СЕ ГРАДИ НОВ ПАРКИНГ ВО „АНОТ“

Набргу јавниот паркинг во градот ќе добие нови четириесеттина паркинг места. Денеска оперативата на ангажираната фирма „Градба промет“ од Кавадарци работеше на шалување на одводната решетка за зафаќање на атмосферската и површинската вода од идниот паркинг на просторот од некогашниот „Ан“ кај паркот „Полана“.

Според проектот на површина од 1.100 квадратни метри се гради плато за паркинг на автомобили каде ќе се постават бехатон плочки. Досега Општината преку ангажираната оператива спроведе расчистување на теренот со проширување на влезот од улицата „Лазо Мицев“,порамнување и тампонирање.

Паркингот во ноќните часови ќе биде осветлен со Јавно улично осветлување за што е поставена нисконапонска мрежа за десет метални канделабри со висина од 4 метри за ЛЕД светилки секоја со јачина од 40 вати.

Новиот паркинг простор ќе го намали недостигот од паркинг места особено во пазарните денови.

СЕ НАДЗИРААТ КОНТУРИТЕ НА РЕКРЕАТИВНАТА ПАТЕКА „МОКЛИШТЕ“

СЕ НАДЗИРААТ КОНТУРИТЕ НА РЕКРЕАТИВНАТА ПАТЕКА „МОКЛИШТЕ“

Продолжува изградбата на велосипедско-пешачката патека Ваташа-Моклишка воденица. Во оваа фаза од изградбата Општина Кавадарци преку ангажираната оператива поставуваше дел од нисконапонскиот кабел за јавното улично осветлување. Според проектот долж патеката лоцирана непосредно до двата брега од реката Луда Мара. Патеката ќе биде осветлена со 200 лед светилки, секоја со јачина од 40 вати, поставени на 100 метални столбови со двокрака лира на висина од 4 метри..

Рекреативната патека ќе биде со широчина од 4 метри покриена со бехатон коцки. Ќе се изградат и 4 метални мостови, а долж трасата ќе се постават и камери за видео надзор.

Согласно проектот ќе се изградат и 5 попатни станици-одморалишта на локации кои ќе бидат урбанизирани и оплеменети со урбана опрема, како и табли за пинг-понг, фитнес справи и метални конструкции за паркирање на велосипеди.

Инвеститори на овој капитален проект се општина Кавадарци и Бирото за развој на Вардарски плански регион. Вкупната инвестиција изнесува 34 милиони денари.

ПОТЕЧЕ ВОДА ОД СЕЛСКАТА ЧЕШМА ВО МАРЕНА

ПОТЕЧЕ ВОДА ОД СЕЛСКАТА ЧЕШМА ВО МАРЕНА

Општина Кавадарци успешно реализираше уште едно барање на граѓаните. Денеска екипа на ЈП „Комуналец“ од РЕ „Водовод и канализација“ го стави во функција приклучокот на водоводната линија преку кој после многу долго време протече здрава вода за пиење од старата селска чешма во Марена. Општината со овој проект ја „оживеа“ чешма историски паметник за чиа старост нема официјални податоци, но постарите жители од Марена ја знаат како чешма од памтивек. За староста на чешмата сведочат и двете антички мермерни стели од локацијата на античката населба „Градиште“-Глишчки рид, вградени во архитектурата на чешмата.

 Проектот се реализираше на барање на жителите од селото. Во наредниот период општината ќе инвестира и во новото партерно и хортикултурно уредување на чешмата.