Категорија: Проекти

НОВА ЛИНИЈА ЗА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО СЕЛОТО РАЕЦ

НОВА ЛИНИЈА ЗА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО СЕЛОТО РАЕЦ

Општина Кавадарци преку ангажираната фирма „Коп-инжинеринг“ од Скопје, деновиве заврши со релизација на комуналниот проект за изградба на канализациона линија во селото Раец.

Според проектот се постави инсталација цевки и шахти за фекална канализација во должина од 510 метри. Се вградија корогирани ПВЦ цевки со профил фи.250мм.

Проектот е на барање на жителите од селото а се рализира во рамките на програмата за комунална изградба за 2019 година.

НОВА ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА ЛИНИЈА  НА КРАК ОД ул.„ФЕВРУАРСКИ ПОХОД“

НОВА ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА ЛИНИЈА НА КРАК ОД ул.„ФЕВРУАРСКИ ПОХОД“

Во рамките на програмата за интервентни зафати во градската водоводна и канализациона мрежа, Општината Кавадарци на барање на граѓаните деновиве реализира проект за замена на старата линија од азбестно цементни цевки, со нова линија од пластични цевки.
Се менува комплетната линија во должина од 50 метри. Со реализацијата на овој зафат жителите на овој дел од Кавадарци ќе добиат поквалитетно и непречено водоснабдување како и сигурен и безбеден зафат на отпадните и фекалните води.
Општината согласно програмата за комунална изградба на оваа улица ќе реализира и проект за целосно асфалтирање.

АСФАЛТИРАНА УЛИЦАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – СПОРЕДНА

АСФАЛТИРАНА УЛИЦАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – СПОРЕДНА

Оперативата на ангажираната фирма „Изолација“ од Скопје изврши асфалтирање на крак од улицата „Гоце Делчев“ на потегот до спојот со улицата „Народна младина“. На оваа делница се постави нов завршен слој (фин асфалт) на површина од 350 метри квадратни.

На оваа улица претходно беше отстранет стариот и дотраен асфалт, се поставиа и нови рабници на местото на старите.

Општината и вој проект го реализира на барање на жителите од тој дел на Кавадарци.

 

СЕ АСФАЛТИРА УЛИЦАТА „МИТО ХАЏИ-ВАСИЛЕВ“

СЕ АСФАЛТИРА УЛИЦАТА „МИТО ХАЏИ-ВАСИЛЕВ“

Градежните работи за ревитализација на улицата „Мито Хаџи-Василев“ се во последната фаза. Денеска ангажираната оператива работеше на нанесување на завршен фин слој асфалт, на потегот од раскрсницата со улицата „Илинденска“ до спојот со улица „Пионерска“ над гимназијата. Одвивањето на работите го следеше и градоначалникот  м-р Митко Јанчев.

Носител на договорната обврска е градежната фирма „Бетон“ од Скопје.

Градежната оператива претходно работи на отстранување на старите и дотраени рабници и поставување на нови, а беше отстранет стариот и истрошен асфалт на дел од коловозната лента.

Финсниските средства се обезбедени преку Одлука за долгорочно домашно задолжување на Општина Кавадарци, преку потпишување на Договор за под-заем со Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени со Проектот за подобрување на општинските услуги финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка, а со цел финансирање на капитални инвестициони проекти,  МСИП.

ВОЗАРЦИ ЌЕ ДОБИЕ ДЕТСКА ГРАДИНКА

ВОЗАРЦИ ЌЕ ДОБИЕ ДЕТСКА ГРАДИНКА

Изградбата на детска градинка во село Возарци влегува во завршна фаза. Деновиве се работи на фасадата, завршните молеро-фарбарски работи, поставување на керамиката и санитаријата, внатрешното осветлување со еколошки штедливи ЛЕД светилки, како и пристапот и влезовите во објектото. 

Проектот предвидува изградба на детска градинка со преадаптација на дел од просторт на поранешната амбуланта, кој по реконструкцијата ќе функционира двонаменски.

Градинка ќе има капацитет за прифаќање на 25 до 30 деца. На површина од осумдесеттина квадратни метри ќе располага со: занимална, просторија за персоналот, чајна кујна и санитарен јазол. Преостанатиот простор од објектот ќе ја има функцијата на амбуланта.

Овој проект општината го реализира на барање на жителите од Возарци. Со негова реализација се обезбедуваат подобри услови за граѓаните во делот на згрижување на децата од предшкослата возраст, како и во примарното здравство. Проектот во оваа урбана средина ќе го подигна уште повеќе и онака добриот стандард за живеење.