Категорија: Проекти

Проектот Локална солидарност – Глобална солидарност, финансиран од програмата на Европската Унија- Европа за граѓаните.

Општина Кавадарци е партнер во проектот Локална солидарност-Глобална солидарност, финансиран од програмата на Европската Унија- Европа за граѓаните.

Во мрежата СОЛИД се вклучени 13 града,  региони, и граѓански организации од Европската Унија, Србија и Македонија. Целта на проектот е да се имплементираат

нови политички алатки кој што ќе и овозможат на локалната заедница да има поголемо влијание врз глобалната Европска солидарност во време на институционална

и хуманитарна криза, со која што различни држави од Еврпопа моментално се соочуваат. Од 14.-16 Март ќе се одржи првиот настан во Брисел, каде што се предвидени низа

работилници, пленарни сесии како и посета на Европската комисија. Претставници од локалната самоуправа, поточно од секторот за Локален развој, Тодор Ефремов,  Сашо Мошев и Даниел Чолакоски, ќе остварат средба со г-дин  Влатко Станковски – Вршител на должност на Постојаната мисија на Република Македонија во ЕУ, каде што ќе разговараат за лобирање и застапување на локалната самоуправа пред Европските организации.

LOCAL SOLIDARITY = GLOBAL SOLIDARITY NETWORK 

ЈАВНА РАСПРАВА ЗА ПРОЕКТОТ„РЕЛОАД“ПОМЕЃУ ОПШТИНАТА,ЕУ УНДП И НВО СЕКТОРОТ

Почитувани,

Денеска во големата сала на општина Кавадарци се одржа јавна дебата, за проектот „РеЛОад“ – Регионална Програма за Локална Демократија во Западен Балкан, финансиран од Европската Унија.

Општина Кавадарци-Локална самоуправа, во периодот 2018-2019 година, ќе учествува во овој проект, кој се спроведува од страна на Програмата за Развој на Обединетите Нации – УНДП.

Главната цел на проектот е јакнење на партиципативните демократии и интегративниот процес во ЕУ на Западен Балкан преку јакнење на граѓанското општество со цел истото да земе активно учество во донесување на одлуки на локално ниво.

Денеска претставниците на општина Кавадарци како и претставниците на УНДП имаа можност преку дискусија со заинтересираните претставници на невладиниот сектор од Кавадарци на транспарентен начин да ги дефинираат приоритетите на ниво на општина, кои ќе послужат како показатели за понатамошно реализирање на проектите.

Општината ЕУ и УНДП очекуваат дека со ваквиот пристап ќе ги прошират релациите помеѓу локалната власт и граѓанските организации и ќе го подобрат квалитетот на услугите кон граѓанските НВО организации.

Известување за одржување на Јавна дебата по проект РЕЛОАД

Известување за одржување на Јавна дебата по проект РЕЛОАД

Општина Кавадарци – Локална самоуправа, во периодот 2018-2019 година, ќе го спроведува проектот РеЛОад – Регионална Програма за Локална Демократија во Западен Балкан, финансиран од Европската Унија а ќе се спроведува од страна на Програмата за Развој на Обединетите Нации – УНДП. Главната цел на проектот е јакнење на партиципативните демократии и интегративниот процес во ЕУ на Западен Балкан преку јакнење на граѓанското општество за истото да земе активно учество за донесување на одлуки на локално ниво.

За таа цел Ве повикуваме сите заедно на ден 15.02.2018 година(Четврток) во 13:00 часот во големата сала на општина Кавадарци, на транспарентен начин да ги дефинираме приоритетите на ниво на општина, кој ќе ни послужат како показатели за понатамошно реализирање на проектите. Се надеваме дека со ваквиот пристап ќе ги проширеме релациите помеѓу локалната власт и граѓанските организации и ќе го подобриме квалитетот на услугите кон граѓанските организации

Известување