Категорија: Проекти

СЕ АСФАЛТИРА УЛИЦАТА „МИТО ХАЏИ-ВАСИЛЕВ“

СЕ АСФАЛТИРА УЛИЦАТА „МИТО ХАЏИ-ВАСИЛЕВ“

Градежните работи за ревитализација на улицата „Мито Хаџи-Василев“ се во последната фаза. Денеска ангажираната оператива работеше на нанесување на завршен фин слој асфалт, на потегот од раскрсницата со улицата „Илинденска“ до спојот со улица „Пионерска“ над гимназијата. Одвивањето на работите го следеше и градоначалникот  м-р Митко Јанчев.

Носител на договорната обврска е градежната фирма „Бетон“ од Скопје.

Градежната оператива претходно работи на отстранување на старите и дотраени рабници и поставување на нови, а беше отстранет стариот и истрошен асфалт на дел од коловозната лента.

Финсниските средства се обезбедени преку Одлука за долгорочно домашно задолжување на Општина Кавадарци, преку потпишување на Договор за под-заем со Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени со Проектот за подобрување на општинските услуги финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка, а со цел финансирање на капитални инвестициони проекти,  МСИП.

ВОЗАРЦИ ЌЕ ДОБИЕ ДЕТСКА ГРАДИНКА

ВОЗАРЦИ ЌЕ ДОБИЕ ДЕТСКА ГРАДИНКА

Изградбата на детска градинка во село Возарци влегува во завршна фаза. Деновиве се работи на фасадата, завршните молеро-фарбарски работи, поставување на керамиката и санитаријата, внатрешното осветлување со еколошки штедливи ЛЕД светилки, како и пристапот и влезовите во објектото. 

Проектот предвидува изградба на детска градинка со преадаптација на дел од просторт на поранешната амбуланта, кој по реконструкцијата ќе функционира двонаменски.

Градинка ќе има капацитет за прифаќање на 25 до 30 деца. На површина од осумдесеттина квадратни метри ќе располага со: занимална, просторија за персоналот, чајна кујна и санитарен јазол. Преостанатиот простор од објектот ќе ја има функцијата на амбуланта.

Овој проект општината го реализира на барање на жителите од Возарци. Со негова реализација се обезбедуваат подобри услови за граѓаните во делот на згрижување на децата од предшкослата возраст, како и во примарното здравство. Проектот во оваа урбана средина ќе го подигна уште повеќе и онака добриот стандард за живеење.

АСФАЛТИРАНА УЛ.„7-ми СЕПТЕМВРИ“

АСФАЛТИРАНА УЛ.„7-ми СЕПТЕМВРИ“

Реализиран уште еден дел од Проектот МСИП, за реконструкција на главните улици во Кавадарци.

Општината Кавадарци преку ангажираната оператива во текот на викендот ја асфалтираше улицата „7-ми Септември“ на потегот од спојот со „Илинденска, до мостот кај „Јаворот“. Нов завршен (фин) слој на асфалт беше поставен и на раскрсницата на улиците „Илинденска“- „Мито Хаџи-Василев“ – „7-миСептември“.

За целосно заокружување на проектот, веднаш по асфалтирањето специјализираната екипа на ЈП „Комуналец“ изврши обележување на пешачките премини, полните и испрекинати линии, како и означувањето на паркинг местата за хоризонтална патна сигнализација.

 

ПОСТАВЕНИ НОВИ РАБНИЦИ НА УЛИЦАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-СПОРЕДНА

ПОСТАВЕНИ НОВИ РАБНИЦИ НА УЛИЦАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-СПОРЕДНА

Општина Кавадарци преку оперативата на ангажираната фирма поставува нови рабници на крак од улицата „Гоце Делчев“. Рабниците се поставуваат на местото на старите, оштетени и дотраени.

Во наредната фаза ќе следи асфалтирање на оваа улица на потегот до спојот со улицата „Народна младина“. На оваа делница ќе се посатви нов завршен слој со фин асфалт на површина од 350 метри квадратни.

 И овој проект општината го реализира на барање на жителите од овој дел на Кавадарци. Изведувач на работите е фирмата „Изолација“ од Скопје.

НОВИ РАБНИЦИ НА УЛИЦАТА „МИТО ХАЏИ-ВАСИЛЕВ“

НОВИ РАБНИЦИ НА УЛИЦАТА „МИТО ХАЏИ-ВАСИЛЕВ“

Продолжуваат градежните работи за ревитализација на улицата „Мито Хаџи-Василев“. Градежната оператива деновиве работи на отстранување на старите и дотраени рабници и поставување на нови. Претходно беше отстранет стариот и истрожен асфалт на дел од коловозната лента.

По поставувањето на нвоите рабници ќе уследи завршната фаза со поставување на завршен фин слој асфалт.

Носител на договорната обврска е градежната фирма „Бетон“ од Скопје.

Финсниските средства се обезбедени преку Одлука за долгорочно домашно задолжување на Општина Кавадарци, преку потпишување на Договор за под-заем со Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени со Проектот за подобрување на општинските услуги финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка, а со цел финансирање на капитални инвестициони проекти,  МСИП.