Категорија: Проекти

ЖАРДИНЕРИ НА БУЛЕВАРОТ „ВИДОЕ СМИЛИВСКИ“

ЖАРДИНЕРИ НА БУЛЕВАРОТ „ВИДОЕ СМИЛИВСКИ“

Оперативата на градежната фирма „АС машини“ е ангажирана од страна на општината Кавадарци да го реализира проектот за изградба на жардинери на булеварот „Видое Смилевски“.

Според проектот на средината меѓу двете коловозни ленти најпрвин се поставија нови рабници во должина од 600 метри, по што ќе се вгради и декоративен блок.

Цвеќарниците ќе се протегаат од мостот па до спојот со улицата „Шишка“.

Со изградбата на овие жардинери источниот влез во градот од правецот на Неготино ќе добие посовремен и урбанизиран лик.

Обновување на фонтаната во рекреативната зона на улицата „Солунска глава“

Обновување на фонтаната во рекреативната зона на улицата „Солунска глава“

Општина Кавадарци во рамките посветува внимание и на одржувањето на постојните површини за одмор и рекреација на граѓаните во Урбанитре заедници.

Деновиве општината преку оперативата на ЈП „Комуналец“ реализира проект за обновување на фонтаната во рекреативната зона на улицата „Солунска глава“. Овде се изведуваат водоинсталатерски работи за новата фонтана, како и градежни работи за хортикултурно уредување на просторот.

Планираное и репарирање на постојните реквизити од детскиот забавен парк.

По звршувањето на работите граѓаните од овој дел на градот ќе добијат обновена зона за одмор и рекреација. 

 

АСФАЛТИРАНА УЛИЦАТА „ЦАР САМУИЛ“

АСФАЛТИРАНА УЛИЦАТА „ЦАР САМУИЛ“

Кампањата за ревитализација на градските улици продолжува. Ангажираната оператива денеска изврши асфалтирање на улицата „Цар Самуил“ веднаш под спортскиот центар „Јасмин“.

Преку проект на Општина Кавадарци беше асфалтирана површина од 600м2.

Претходно ЈП „Комуналец“ на оваа улица постави атмосферска канализација.

И овој проект Општина Кавадарци го реализира на барање на граѓаните кои живеат во овој дел на градот.

Aсфалтирање на улицата „Доне Попов“

Aсфалтирање на улицата „Доне Попов“

Општината Кавадарци продолжува со интензивната комунална изградба. Согласно програмата, оператива на фирмата изведувач започна со асфалтирање на улицата „Доне Попов“.
Според проектот на општината, на оваа улица се врши реконструкција на површина од околу 1500м2. Претходно на делницата на оваа улица од спојот со ул. „Шишка“ во правец на населбата „Голи Оток“ беше отстранета гранитната коцка, а површината се подготви за асфалтирање.
Проектот за ревитализација на улицата „Доне Попов“ општината го изготви на барање на жителите преку Урбаната заедница „Страшо Пинџур“.
Асфалтирањето на оваа улица во многу ќе го олесни сообраќајот и движењето по улицата низ која транзитираат значаен број на автомобили и пешаци од локалното население.

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА „СЕВЕРЕН БУЛЕВАР“ ОБИКОЛНИЦА

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА „СЕВЕРЕН БУЛЕВАР“ ОБИКОЛНИЦА

Општина Кавадарци започна со реализација на проектот за реконструкција на целата должина од заобиколницата од спојот со улицата „Шишка“ до спојот со „Западен Булевар“.

Во оваа фаза се изведуваат градежни работи на Северен  Булевар на потегот од спојот со „Булевар Никола Минчев“ до спојот со „Западен Булевар“.

Според проектот работите започнаа на 01.10.2018 година, а треба да завршат на 31.12.2018 година. Во овој перод заобиколницата ќе биде затворена за сообраќај согласно динамиката  на одвивање на градежните работи.

Општината информира дека во периодот од 01.10.2018 година до 31.12.2018 година улиците „Западен Булевар” и „Северен Булевар” ќе бидат затворени за сообраќај за тешки товарни возила, а тешките товарни возила се упатуваат да го користат  регионалниот пат Прилеп – Градско (преку Мотел Дреново).