РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЖАРДИНЕРАТА ОКОЛУ ЈАВОРОТ НА ПЛОШТАДОТ

Вработените и механизацијатана фирмата „Павер трејд“ од Кавадарци работата на целосна реконструкција на жардинерата околу јаворот пред седумкатницата во центарот на Кавадарци.

Општина Кавадарци со овој проект создаде попријатни условиза одмор на граѓаните кои традиционално секојдневно минуваат дел од времето во чаршијата.

Според проектот старат жардинера е целосно отстранета, а на нејзино место ќе биде изградена нова со дрвени клупи за седење.

Претходно работниците откопаа и искастриа дел од кореновиот систем на јаворовото стебло кој ги деформираше плочките од плоштадот.

По изградбата на новата жардинера просторот во неа ќе биде хортикултурно уреден, подлогата  со плочките на плоштадот санирана и израмнета и побезбедна за движење на пешаците.