• Сашо Мошев           

Заменик раководител на Сектор за Локален економски развој

Тел. 072/307-227

Е-маил: [email protected]

 

Надлежности на Секторот за локален економски развој

 

Стратегија на Секторот за локален економски развој

 

Стратегија за управување со ризици 2015-2018