• Тодор Ефремов             

Раководител на Сектор за Локален економски развој

Тел. 071/324-208

Е-маил: [email protected]

 

Надлежности на Секторот за локален економски развој

 

Стратегија на Секторот за локален економски развој

 

Стратегија за управување со ризици 2015-2018