ТРОТОАР НА УЛИЦАТА „РАЈКО ЖИНЗИФОВ“

новиве завршија работите на поставувањето павер елементи на дел од тротар ма улицата „Рајко Жинзифов“.

Станува збор за делница со површина од 340м2 на потегот од спојот со улицата „Шишка“ до спојот со ил „25 Мај“. На овој дел во должина од 150 метри оперативата на фирмата „Инвест груп“ од Неготино постави бекатон коцки, а тротоарот за побезбедно движење на пешаците беше ограден и со метални столбчиња во бела боја со црвен флуоресцентен дел на врвот.

Вкупната инвестиција за овој проект изнесува 425.000 денари, парите се обезбедени од оперативниот буџет програма за комунална изградба.