ВЕЛИГДЕНСКИ „БАЗАР“

Под покровителство на градоначалникот и советото на општината, а во организација на Домот накултурата, денеска во Градската галерија се одржа традиционалниот „Велигденски Базар“ на кој учествуваа учениците од кавадаречките основни училишта.

На импровизирани штандови децата имаа изложено свои ракотворби изработени на часовите по ликовно. Предметите поврзани со симболикатана најголемиотшправославен христијански празник Велиген тиеги продаваа по симболични цени.

Купувачи беа нивните другарчиња од училиштата, потоа родители, наставници, како и граѓани кои денеска го посетиа велигденскиот пазар во Домот.

На крајот од „Базарот“ во името на покровителот и организаторот, директорот на домот Александар Малинков, на ситеучесници им додели благодарници заучество.