Втора сесија „Форум во заедницата“

Втора сесија „Форум во заедницата“

Денска во хотел Фени со почеток во 18:00часот се одржува втората форумска сесија на која на присутните ќе им биде претставен начинот на кој се собираат приходите во Буџетот на општина Кавадарци.

Граѓаните кои учествуваа во првата форумска сесија од „Буџетскиот форум“ беа доста активни во давањето свои предлози околу креирањето на буџетот за следната година. Учестуваа повеќе работни групи од разни свери.

Градоначалникот на Кавадарци, Алексаднар Панов, првата сесија ја оцени за мошне успешна и е задоволен од одзивот на граѓаните.

Очекуваме предлози од граѓаните на денешната сесија и за тоа како да се зголемат буџетските приходи, рече модераторот на Форумот во заедницата, Елизабета Ѓорѓиевска.