Завршни сметки - Локален Музеј Галерија


Документи по годишна пресметка за годишна 2016


Обрасци од ЦР на Р.М. за годишна 2016 732…..603

Обрасци од ЦР на Р.М. за годишна 2016 732…..787

Обрасци од ЦР на Р.М. за годишна 2016 732…..903

 

Обрасци од ЦР на Р. Македонија -Локален Музеј Галерија


Обрасци од Централен регистар на Р. Македонија за годишна 2016 18.....603

SPD_Budzetski_korisnici

Propratno_pismo

Izjava_od_upravitel

DE_Budzetski_korisnici

BS_Budzetski_korisnici

BPR_Budzetski_korisnici