ЗАПОЧНА ПОСТАВУВАЊЕТО НА МРЕЖАТА ОД СИСТЕМОТ ЗА ПОЛЕВАЊА ЗАД ЗГРАДИТЕ „ЛЕПОТИЦИ“

Водоинсталатерите и оперативата на ЈП „Комуналец“ започнаа со поставувањето на системот за полевања на зелените тревнати површини на просторот зад зградите „Лепотици“.

Овдека општината планира создавање на урбанизирана зелена површина согласно сите стандарди на урбано живеење каде граѓаните би имале убав простор за одмор и рекреација.

Вкупната мрежа со пластични црева, 5 разводни вентили и над 50 распрскувчи за вештачки дожд ќе биде поставена и распоредена на површина од близу 5 000м2.

Со овој зафат  ќе се создадат услови за редовно и непречено одржување на зелените површини каде гравитра поголема популација која живее во  околните згради и индивидуални станбени објекти.