Завршна работилница од прекуграничниот Проект „Бизнис информативен и иновативен центар и MICE акција“

Завршна работилница од прекуграничниот Проект „Бизнис информативен и иновативен центар и MICE акција“

Општина Кавадарци и општина Едеса во периодот од 24 ноември во Едеса и  28 и 29 ноември  2016 година во Кавадарци  ќе организираат низа активности во рамките на проектот Бизнис информативен и иновативен центар. Домаќин на овој настан е општина Кавадарци.