Годишен план за Јавни набавки за 2018 година

Годишен план за Јавни набавки
Измени и дополнувања на горишен план за јавни набавки за 2018 година.