Испитување на јавното мислење за ЛЕАП кој е во фаза на изработка

Испитување на јавното мислење за ЛЕАП кој е во фаза на изработка

Како дел од процесот за изготвување на ЛОКАЛНИОТ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН ќе бидат вклучени и граѓаните од град Кавадарци со нивното видување на еколошката моментална состојба. За тоа ќе биде спроведен анкетен прашалник.

Прашалник – Јавно Мислење ЛЕАП

 

Откако ќе го потполните прашалникот испратете го на следната е-маил адреса:

[email protected]