НОВИ ПЕШАЧКИ ПРИСТАПИ НА КРУЖНИОТ ТЕК  НА БУЛЕВАРОТ „НИКОЛА МИНЧЕВ“

НОВИ ПЕШАЧКИ ПРИСТАПИ НА КРУЖНИОТ ТЕК НА БУЛЕВАРОТ „НИКОЛА МИНЧЕВ“

Со изградбата на кружниот тек на булеварот „Никола Минчев“  во одредени делови се проемни и сообраќајното решение за пристап од пешачките премини кон тротоарите.

Конкретно на оваа локација се јави потреба од изградба на нов тротоар бидејќи на две места пешачките премени завршуваат во тревникот намест на тротоарот.

Општината изготви проектно решение согласно коа на овие две точки ќе се изгради нов тротоар со вкупна површина од 70 метри квадратни. Со нивната изградба, пешаците ќе добијат урбанизиран пристап и зголемена безбедност при движењето.