Обележување на хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација на Западен булевар

Обележување на хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација на Западен булевар

Проектот за пробивање на Западен булевар е во завршните фази. Денес се работи на сообраќајната сигнализација.
Комплетно се уредуваат коловозните ленти со хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација на Западен булевар , на спојот со ул.Ресавска со регионалниот пат и ул.Јован Планински.
Поставени се сообраќајни знаци и се обележани околу 400 метри квадратни.
Овој проект е веќе со години баран од жителите на овој дел од градот и ќе биде од големо значење за Општина Кавадарци. Проектот е со финансиска вредност од 16 440 158 денари.