Обележување на хоризонтална сообраќајна сигнализација

Обележување на хоризонтална сообраќајна сигнализација

Во текот на ноќта ,дежурните екипи вршеа обележување на хоризонтална сообраќајна сигнализација на ул.Мито Хаци-Василев Јасмин и булевар Моша Пијаде.