Поплочување на улици во Урбана задница Кула

Поплочување на улици во Урбана задница Кула

Согласно Договорот помеѓу Општина Кавадарци како инвеститор и фирмата Павер Трејд ДООЕЛ Кавадарци како изведувач, денес се започна со поплочување во УЗ Кула со што ќе бидат опфатени два крака од ул.Блажо Алексов, потоа ул.Лазо Мицев, ул.Лазо Калешков, партерно уредување кај Симбимед и Бул.Македонија, краци на ул.Цано Поп Ристов и ул.Орце Николов. Вкупната вредност на овој договор изнесува 3.630.000,оо денари.