Комисија за мандатни прашања, избори и именувања

Комисија за мандатни прашања, избори и именувања.

Претседател:

 • Перо Николов

Членови:

 • Стојанчо Рамов
 • Ратка Росомански
 • Ружица Ристов
 • Диме Коцевски
 • Весна Ѓорѓиева
 • Валентина Бањанска
 • Даниела Ивановска
 • Вуко Мелов
 • Зоран Спиров
 • Круме Богевски