Записници

записници

Записници од седници на Советот на Општина Кавадарци

2024

 

2023

 

2022

 

2021

2020