Програми на општината

Програми на општината

Програми на општина Кавадарци за 2023 година

Програми на општина Кавадарци за 2023 година

Програми на општина Кавадарци за 2021 година

Програми на општина Кавадарци за 2021 година

Програми на општина Кавадарци за 2018 година

Програми на општина Кавадарци за 2018 година