Сектор за уредување и располагање со градежно земјиште

Сектор за уредување и располагање со градежно земјиште

Елена Тасевски

Елена Тасевски
Сектор за управување и располагање со градежно земјиште
Раководител
Работно време
Пон-Пет 08-16