Конкурси

ЈАВЕН КОНКУРС За делегирање на надлежностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации

05.01.2024

ЈАВЕН КОНКУРС За делегирање на надлежностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2024 година на правно лице

Јавен конкурс за изработка на идеен проект, за подигање на спомен обележје три(3) фонтани на Кружен тек – Сашко Гешовски

12.10.2023

Согласно одредбите од Законот за меморијалните споменици и спомен – обележјата (Сл. весникна РМ бр.66/04, 89/08 и 152/15),согласно Програмата за изменување и дополнување на Програмата  за одбележување на значајнинастани и истакнатиличностисоспомен-обележјавоОпштинаКавадарци бр. 08-1313/19 од 28.02.2023 година и Одлуката за подигање наспомено бележјена  – подигање на три (3) фонтани на Кружен тек – Сашко Гешовски

КОНКУРС за доделување на Награда „7 Септември“ на град Кавадарци за 2023 година

04.07.2023

Општина Кавадарци Локална Самоуправа објавува КОНКУРС За доделување на Награда „7 Септември“ на град Кавадарци за 2023 година

Јавен конкурс за изработка на идеен проект, за подигање на спомен обележје -архитектонско дело од монтажен тип

16.03.2023

Општина Кавадарци КОНКУРС за изработка на идеен проект, за подигање на спомен обележје - архитектонско дело од монтажен тип

Јавен конкурс за делегирање на надлележностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации

20.01.2023

Врз основа на Одлука за делегирање на надележностите на Општина Кавадарци за организирање и реали

Конкурс за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата од областа на културата за 2020 година

08.01.2020

Врз основа на Одлука за делегирање на надележностите на Општина Кавадарци за организирање и реали