Комисија за  екологија

Комисија за  екологија

Претседател:

  • Павле Маневски

 

Членови:

  • Вуко Мелов
  • Ратка Росомански
  • Ружица Ристов
  • Марина Крстева