Комисија за  јавни и комунални дејности

Комисија за  јавни и комунални дејности

Претседател:       

  • Тони Нешковски

 

Членови:      

  • Стојанчо Рамов
  • Весна Ѓорѓиева
  • Валентина Бањанска
  • Јован Златевски