Комисија за култура

Комисија за култура

Претседател:

  • Диме Коцевски

 

Членови:

  • Тони Нешковски
  • Горан Кузмановски
  • Павле Маневски
  • Јован Златевски