Комисијата за месна самоуправа

Комисијата за месна самоуправа

Претседател:

  • Марина Крстевска

 

Членови:

  • Ружица Ристов
  • Филип Тасев
  • Јован Златевски
  • Павле Маневски