Комисијата за надзор над материјално–финансиското работење на Општината

Комисијата за надзор над материјалнофинансиското работење на Општината

Претседател:

  • Горан Кузмановски

 

Членови:

  • Горан Кузмановски
  • Филип Тасев
  • Веса Богевска
  • Круме Богевски