Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделување награди и признанија

Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделување награди и признанија 

Претседател:

  • Јован Златевски

 

Членови:

  • Даниела Ивановска
  • Диме Коцевски
  • Филип Тасев
  • Весна Ѓорѓиева