Комисијата за рурални средини

Комисијата за рурални средини

Претседател:

  • Јован Златевски

 

Членови:

  • Даниела Ивановска
  • Диме Коцевски
  • Ружица Ристов
  • Марина Крстева