Комисијата за социјална заштита и заштита на деца

Комисијата за социјална заштита и заштита на деца

Претседател:

  • Ружица Ристов

 

Членови:

  • Ратка Росомански
  • Весна Ѓорѓиева
  • Даниела Ивановска
  • Веса Богева