Комисијата за спорт

Комисијата за спорт

Претседател:

  • Тони Нешковски

 

Членови:

  • Филип Тасев
  • Перо Николов
  • Вуко Мелов
  • Павле Маневски