Комисијата за Статут и прописи

Комисијата за Статут и прописи

Претседател:

  • Филип Тасев

 

Членови:

  • Диме Коцевски
  • Горан Кузмановски
  • Валентина Бањанска
  • Даниела Ивановска