Јавен оглас за вработување на (1) еден извршител помошно техничко лице на неопределено работно време во Општина Кавадарци

28.11.2023

Општина Кавадарци има потреба од вработување на (1) еден извршител помошно техничко лице на неопределено работно време,  за следното работно место:

  • Шеф на возен парк со  шифра УПР 04 03 А01 001 во Одделение за правни и општи работи - Сектор за правно-нормативни и општи работи