Интерен оглас за унапредување бр. 02/2024

13.02.2024

Општина Кавадарци објавува интерен оглас за унапредување на административен службеник 1 (еден) извршител и тоа :

УПР 01 01 В01 000 Советник за администрирање на постапки за јавни набавки, во Одделение за администрирање на постапки за јавни набавки, Сектор за јавни набавки............................................1 (еден) извршител;