ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 02/2024

11.01.2024

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 02/2024

За унапредување на 1 административен  службеник во општинската администрација на Општина Кавадарци 

Општина Кавадарци објавува интерен оглас за унапредување на административен службеник 1 (еден) извршител и тоа : 

1.        УПР 01 01 В01 000 Советник за администрирање на постапки за јавни набавки, во Одделение за администрирање на постапки за јавни набавки,
Сектор за јавни набавки............................................1 (еден) извршител;

Документи