ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2024

14.02.2024

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2024

За унапредување на 1 административен  службеник во општинската администрација на Општина Кавадарци

Општина Кавадарци објавува интерен оглас за унапредување на административен службеник 1 (еден) извршител и тоа :

  1. УПР 01 01 В01 000 Советник за основно образование, Одделение за образование и спорт, Сектор за образование и спорт ..............1 (еден) извршител;
Документи