Цанка Јовановска

Цанка Јовановска
Сектор за финансиски прашања
Раководител
Телефон
Информатички Технологии
Има општо познавање од информатички технологии.