Драган Рамов

Драган Рамов
Одделение за инспекциски надзор
Раководител
Телефон
Е-пошта
Информатички Технологии
Има општо познавање од информатички технологии.