Јасминка Ѓорѓиева Тодоров

Јасминка Ѓорѓиева Тодоров
Сектор за управување со човечки ресурси
Раководител
Телефон
Информатички Технологии
Има општо познавање од информатички технологии.