Ленче Чиркова

Ленче Чиркова
Сектор за правно нормативни и општи работи
Раководител
Телефон
Информатички Технологии
Има општо познавање од информатички технологии.