Митко Јанчев

Митко Јанчев - Градоначалник на Општина Кавадарци
Градоначалник
Информатички Технологии
Има општо познавање од информатички технологии.