Зорка В’чкова

Зорка В’чкова
Сектор за образование и спорт
Раководител
Телефон
Е-пошта
Информатички Технологии
Има општо познавање од информатички технологии.