ПАКОМАК пред локални компании го претстави новиот еколошки проект за селекција на отпадни пластични шишиња и лименки

30.03.2023

Градоначалникот д-р Митко Јанчев заедно со Друштво за управување со пакување и отпад од пакување ПАКОМАК ДОО, пред локалните компании Кожувчанка ДОО, ТД-ТД ДООЕЛ, Минекс ДОО, Маркет Дијана ДД, ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ, КАМ ДОО, Стокомак ДОО, ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, Винарска визба Тиквеш и невладините Еко Живот Кавадарци, Еко Индикатор Кавадарци го презентираше новиот еколошки проект за селекција на отпадна пластика и отпаден метал (отпадни лименки) односно поставување на Вендинг машини на територијата на Општина

Кавадарци. Презентирањето на проектот пред горенаведените компании кои пуштаат во промет и тргуваат со амбалажа од отпадна пластика и отпаден метал (отпадни

лименки) е со цел да истите земат учество во истиот како општествено одговорни компании.

Целта на проектот е отпадната палстика и лименки во целос се селектира и собира во овие Вендинг Машини, а за тоа граѓаните на апликација да добиваат зелени поени односно по 1 денар за секое селектирано шише или лименка.

На ова претстои уште еден состанок на кој ќе се дефинираат бројот на Вендинг машините и компаниите кои ќе земат учество во овој современ еколошки проект.

Галерија