Општина Кавадарци доби сертификат за посветеност во реализирањето на техничката поддршка од проектот на УСАИД

19.05.2023

На Општина Кавадарци и беше врачен сертификат за посветеност во реализирањето на техничката поддршка од проектот на УСАИД.

Истиот проект се однесува на Зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите и постигнатите резултати во унапредување на административните капацитети за зголемување на приходите од сопствени извори на финансирање, пристап до надворешни извори за финансирање, како и зголемување на нивотона извршување на буџетот на општината.

Период
2023
Галерија