Интерен оглас за унапредување бр. 1/2024

25.01.2024

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2024

За унапредување на 1 административен службеник во општинската администрација на Општина Кавадарци

Општина Кавадарци објавува интерен оглас за унапредување на административен службеник 1 (еден) извршител и тоа :

  • 1. УПР 01 01 В01 000 Советник за организација на Советот на општината, Одделение за организација на работата на советот на општината, Сектор за правно-нормативни и општи работи..............1 (еден) извршител;