• Цанка Јовановска         

Раководител на Сектор за финансиски прашања

Тел. 070/324-109

Е-маил: [email protected]

 

Надлежности на Секторот за финансиски прашања