Најнови Постови

Известување за отпочнување на проектот Реконструкција на локалните улици

Известување за отпочнување на проектот Реконструкција на локалните улици

За потребите на Проектот за поврзување на локални патишта кој е финансиран со средства од Светска Банка, општина Кавадарци има аплицирано со под-прокет за Реконструкција на локалните улици „Вељко Влаховиќ“, „Слога“, „Димката Ангелов – Габерот“ и „Максим Горки“. Сакаме да ги известиме граѓаните на општина Кавадарци за отпочнување на планираните градежни активности.  

За таа цел ги приложуваме следните документи со цел граѓаните на територија на Општина Кавадарци да бидат во тек со реализација на проектот

Јавен повик за вклучување на невработени лица со ниски квалификации во проекти од инфраструктурата

Јавен повик за вклучување на невработени лица со ниски квалификации во проекти од инфраструктурата

Се повикуваат сите невработени заинтересирани лица да се пријават за извршување на јавни работи за потребите на Општина Кавадарци според Јавниот повик на Агенцијата за вработвање на Република Северна Македонија.

Поставувањето на мерни станици за смарт земјоделство

Поставувањето на мерни станици за смарт земјоделство

На 18 локации во Тиквешкиот регион започна поставувањето на мерни станици за смарт земјоделство. Земјоделските производители ќе добиваат податоци од електронскиот мониторинг за атмосферските влијанија врз земјоделските површини, а со тоа можност за точно утврден период на потребата од заштита. Денеска помеѓу „Еуроникел“ и „Југокомерц“ беше поставена првата ваква станица.

Градоначалникот Митко Јанчев изјави дека вкупната вредност на проектот изнесува 10 милиони денари.

 

Нови фотонапонски панели и на последните општински објекти С.О.З.Ш.У ,,Ѓорче Петров’’ и О.О.У ,,Тошо Велков Пепето’’

Нови фотонапонски панели и на последните општински објекти С.О.З.Ш.У ,,Ѓорче Петров’’ и О.О.У ,,Тошо Велков Пепето’’

Денеска се поставија фотонапонски панели и на последните два од вкупно десет општински објекти односно во С.О.З.Ш.У ,,Ѓорче Петров’’ и О.О.У ,,Тошо Велков Пепето’’ Кавадарци.

Да потсетиме дека Општина Кавадарци е меѓу првите општини која започна со реализација на овој проект ,,Поставување на фотонапонски панели на 10 Јавни општински објекти со вкупна инсталирана моќ од 19,2 киловати на час’’.

Општата цел на овој проект е искористувањето на сончевата енергија и намалување на емисијата на штетни гасови и загадувањето на животната средина.

Во Кавадарци за првпат ќе се реализира ваков иновативен проект со кој ќе се придонесе за заштита на животната средина, подобрување на квалитетот на животот на граѓаните бидејќи овие фотонапонски системи работат на користење на обновливи извори на енергија.